Ajutor de minimis

27.02.2024 : Comunicat minimis cartofi

18.09.2023 : Comunicat minimis legume in spatii protejate

10.05.2023 : Comunicat de presa minimis cartof si usturoi :

10.05.2023 : HOTĂRÂRE nr. 394 din 4 mai 2023 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum", în anul 2023

10.05.2023 : HOTĂRÂRE nr. 393 din 4 mai 2023 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, în anul 2023

---------------------------------

 

2.1.3. Modalitatea de contestare a deciziei si formulare pentru reclamatii administrative (refuz la solicitare si neraspuns in termen legal)

Articolul 32 În cazul în care o persoană considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Articolul 33 Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

-----------------------------------------------------------

2.1.4. Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie conform art.5 alin 1 lit g) si h) din legea 544/2001. Pentru realizarea listei cu documentele produse/gestionate se va folosi nomenclatorul arhivistic pe care fiecare institutie trebuie sa l detina

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

-----------------------------------------------------

INFO UTILE

Formular cerere solicitare in baza Legii 544 din 2001