Informatii de interes public

2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programul Directiei pentru Agricultura Judeteana Maramures, in perioada 12.03.2020 - 31.03.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Lista beneficiarilor Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industrie alimentara in conformitate cu prevederile Legii 336/2018

Procedura de indrumare si control pentru implementarea Legii 270/2017 a prevenirii

Lista informatiilor gestionate

Eveniment de promovare in acvacultura - POPAM 2014-2020 (02.04.2019)

Legislatie aplicabila in situatia schimbarii categoriei de folosinta / scoatere din circuitul agricol / introducere in intravilan (P.U.Z., P.U.G.), a terenurilor agricole (14.03.2019)

2.1. Solicitarea informatiilor de interes public

- accesati portalul legislativ http://legislatie.just.ro/

Legea nr 544/2001 - privind liberul acces la informatii de interes public (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413)

H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.1. Numele si prenumele persoanei responsabile de primirea solicitarilor in baza Legii nr. 544/2001

Hepcal Monica

tel : 0262/215046; 0262/214344;

fax : 0262/213550

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.2. Formular model pentru solicitarea in baza Legii nr. 544/2001

Model formular pentru cerere conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public - click aici.

 

2.1.3. Declaratia de aderare la valorile SNA (noua strategie 2016-2020)

Declaratia de aderare la valorile SNA - Directia pentru Agricultura Judeteana Maramures

Declaratia de aderare la valorile SNA - O.S.P.A Maramures

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.3. Modalitatea de contestare a deciziei si formulare pentru reclamatii administrative (refuz la solicitare si neraspuns in termen legal)

Articolul 32 În cazul în care o persoană considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Articolul 33 Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.4. Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie conform art.5 alin 1 lit g) si h) din legea 544/2001. Pentru realizarea listei cu documentele produse/gestionate se va folosi nomenclatorul arhivistic pe care fiecare institutie trebuie sa l detina

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

 

Date de contact (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresă de e-mail, pagină internet);

Conducerea instituţiei publice;

Programul de funţionare şi de audienţe al Directorului Executiv al DAJ Maramures;

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea DAJ Maramures;

Acte normative în domeniul de activitate al DAJ Maramures;

Codul de Conduită etică al funcţionarilor publici din cadrul DAJ Maramures;

Legea funcţionarului public 188/1999, republicată;

Structura organizatorică a instituţiei  (vezi organigrama);.......

vezi aici lista intreaga cu documentele de interes public

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.5. Rapoartele anuale de aplicare a legii 544/2001.

 

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2019

 

Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 pentru anul 2016

 

Raport de activitate pe anul 2016 privind implementarii legii 544/2001 si a legii 52/2003

 

Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 pentru anul 2015

2.2 Buletin informativ al informatiilor de interes public

Buletin informativ DAJ Maramures (februarie 2016).

2.3. Buget

2.3.1. Bugetul DAJ Maramures

Bugetul pe anul 2018

Bugetul pe anul 2016

Bugetul pe anul 2015

2.4. Bilanturi contabile

Bilantul pe anul 2016

 

2.5. Achizitii publice

2.5.1. Programul anual al achizitiilor publice

2.6. Declaratii de avere si de interese

Declaratiile de avere si interese ale personalului DAJ Maramures le puteti vedea aici.

2.7. Modele de cereri/formulare tipizate

Toate modelele de cereri sau formulare tipizate le puteti vedea aici.

 

2.8. Calendarul zilelor de piata, a targurilor si a manifestatiilor traditionale ce se desfasoara in judetul Maramures in 2017